Veřejná zakázka: LC Příkrá

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001661
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4574
Systémové číslo: P15V00004569
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 495749
Počátek běhu lhůt: 14.06.2014
Nabídku podat do: 30.06.2014 09:00
Otevírání obálek: 30.06.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Příkrá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a technické zhodnocení lesní cesty 2L 4,0/30 v CHKO Jizerské hory v cca 650 - 700 m n.m v délce cca 3100 m. Stavební část se sestává z opravy stávající LC, oprava propustků, čištění příkopu a doplnění konstrukční vrstvy LC se zakalením. Technické zhodnocení je v úpravě pokračování LC z 3L na 2L a částečném přetrasování do vhodných spádových poměrů. Dále z asanace nevyhovující části 3L, která je v současnosti v erozivním stavu (spádově nevyhovující trasa). LC bude konstrukčně z žulového HDK se zakalením.
Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 845 328 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ředitelství Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky