Veřejná zakázka: Stavební úpravy Leontýnka II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001668
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4575
Systémové číslo: P15V00004570
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/073
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492415
Počátek běhu lhůt: 29.05.2014
Nabídku podat do: 12.06.2014 10:00
Otevírání obálek: 12.06.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy Leontýnka II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V současné době se jedná o zpevněnou lesní cestu třídy 2L až 3 L s krytem z částečně narušeného penetračního makadamu a živice. Celá trasa bude provedena ve stejné konstrukci s krytem ze živice, po kterých splní parametry odvozní cesty 2 L. Vozovka bude rozšířena na 3,5 m a provedeno zesílení stávající konstrukce. Kryt stávající konstrukce bude rozpojen a stávající konstrukce bude využita pro novou recyklovanou vrstvu 150 mm. Využijí se stávající stmelené a nestmelené vrstvy, které budou zrecyklovány za studena na místě za použití kombinace hydraulického pojiva a asfaltové emulze. Na takto zrecyklovanou konstrukční vrstvu bude položeno nové asfaltem stmelené krytové souvrství. Stávající odvodnění bude doplněné novými propusty tak, aby byly veškeré dešťové vody vyvedeny do porostu nebo do stávajících příkopů.
Předpokládaná délka stavebních úprav lesní cesty bude 2150 m. Na lesní cestě budou zhotoveny nebo rekonstruovány 4 skládky dřeva různých velikostí. Stavba se nachází převážně v 2. zóně CHKO Křivoklátsko, část se v I. zóně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 995 791 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky