Veřejná zakázka: Veselka Rovensko pod Troskami Veselá ř.km 6,353-6,551-rek.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001670
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4576
Systémové číslo: P15V00004571
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.04.2014
Nabídku podat do: 15.04.2014 09:00
Otevírání obálek: 15.04.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veselka Rovensko pod Troskami Veselá ř.km 6,353-6,551-rek.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka na stavební práce charakteru rekonstrukce opevnění koryta vodního toku Veselka.
Realizací dojde k nahrazení dožilého a rozpadajícího se srubového opevnění v úseku délky 198 m kamennou rovnaninou hmotnosti kamenů nad 200 kg a 80% nad 500 kg v délce 146 m. Demontované strubové opevnění bude nakráceno a odvezeno na skládku odpadu do Koťálova.
Začátek a konec rovnaniny bude vždy zajištěn příčnými dřevěnými pasy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 847 307 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky