Veřejná zakázka: Geometrické plány - vyhotovení a zápis do KN a majetkoprávní vypořádání v působnosti ST oblast povodí Labe

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001694
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4579
Systémové číslo: P15V00004574
Evidenční číslo zadavatele: 953/2014/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.04.2014
Nabídku podat do: 14.04.2014 09:00
Otevírání obálek: 14.04.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geometrické plány - vyhotovení a zápis do KN a majetkoprávní vypořádání v působnosti ST oblast povodí Labe
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Geometrické zaměření dokončených staveb a pozemků pro staby, vypracování geometrických plánů, projednání geometrických plánů s vlastníky dotčených pozemků, zajištění souhlasů vlastníků se zápisem GP do katastru nemovitostí, získání nabývacích titulů (listin) z katastru nemovitostí, zajištění vyjádření a souhlasů vodoprávních a stavebních úřadů, v případě potřeby vynětí z PUPFL, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, vypracování a uzavření kupních smluv a jejich vložení do katastru nemovitostí u následujících investičních akcí :
- Retenční prostor na Knapoveckém potoce
- Králický potok - pod tratí, Králíky, ř.km 1,160-1,421
- PPO Ležák - Holetín
- Lubenský nad obcí Horní Újezd
- Ruprechtický potok - oprava zdí a dlažeb
- Ploužnický potok - pobřežní zeď
- Revitalizace Souvlastní

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 490 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky