Veřejná zakázka: Vyhlídka Červený kámen

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001698
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4581
Systémové číslo: P15V00004576
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/075
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.03.2014
Nabídku podat do: 31.03.2014 08:45
Otevírání obálek: 31.03.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhlídka Červený kámen
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zpevnění a úprava přístupového chodníku v délce cca 160 m (štěrkodrť, kamenná rovnanina, osazení infotabule, lavice se stolem, zábradlí na vyhlídce a podél prudkého stoupání chodníku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 530 237 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 4. NP, Ing. Dana Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky