Veřejná zakázka: LC Lyžařská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001737
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4582
Systémové číslo: P15V00004577
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/083
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.04.2014
Nabídku podat do: 11.04.2014 08:30
Otevírání obálek: 11.04.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lyžařská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající lesní cesty, která byla poškozena přívalovými dešti v r. 2013. LC 2L 3,5/20 je v příměstské části Liberce, s velkým rekreačním využitím. LC je na pozemcích LČR, mimo CHKO. Oprava řeší komplexní obnovu nebo doplnění podélného a příčného odvodnění, obnovu nefunkčních drénů, doplnění konstrukčních vrstev komunikace a opravu povrchu. V části cca 200 m navazující na LC v majetku Města Liberec v prašném povrchu(perkovou).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 685 125 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec, 3 NP podatelna Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky