Veřejná zakázka: Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001873
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4589
Systémové číslo: P15V00004584
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/047
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 493790
Počátek běhu lhůt: 27.06.2014
Nabídku podat do: 16.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 16.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provádění lesnických činností, a to konkrétně pěstebních činností, jakož i terénních úprav lokálního charakteru a to vše v rámci realizace projektu OPŽP s názvem „Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách“.
Předpokládaný termín realizace do 30.9.2015.Doplňující informace ke zveřejnění:
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ POSKYTNUTÉ DODATEČNÉ INFORMACE JSOU PO DOBU TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA:

 https://lesycr.softender.cz/softender/detail/LCR/852942/099/2014/047

Místo plnění: Jizerské hory

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 053 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Liberec

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky