Veřejná zakázka: Oprava oken ve skladu suroviny - realizace stavebních prácí - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001931
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4597
Systémové číslo: P15V00004592
Evidenční číslo zadavatele: S71/2014/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 484969
Počátek běhu lhůt: 27.03.2014
Nabídku podat do: 26.03.2014 10:00
Otevírání obálek: 26.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava oken ve skladu suroviny - realizace stavebních prácí - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. V čelních stěnách budovy (východní a západní strana) bude původní fixní zasklení nahrazeno otevíravím, jelikož po montáži fixních okenních ploch na severní a jižní straně bylo zjištěno nedostatečné křížové provětrávání prostor, které je zapotřebí pro technologický postup vysoušení suroviny.
2. Při demontáži původních ocelových výplní otvorů bylo zjištěno, že původní ocelové parapety jsou napadeny silnou hlobkovou korozí a je nutné je nahradit novými. Jako nejvhodnější materiál pro výrobu i montáž byl vybrán LINDAB.
3. Po odstranění vadných míst stávajících venkovních omítek bylo zjištěno, že pod omítkou je vedena ocelová prutová výztuž. Stav výstuže byl na mnohých místech stanoven jako problémový (napadení korozí). S nutností zabránit dalšímu zhoršování stavu výstuže bylo navrženo zasanování dle technologického postupu stanoveným projektantem stavby.
4. Původně navržený způsob opravy fasády se vzhledem k původní skladbě fasádních materiálů, který se nedal předem přesně identifikovat, ukázal jako nevyhovující. Po návštěvě několika zástupců firem specializovaných na fasádní systémy, byl doporučen jiný způsob opravy fasády s využitím materiálů, zaručujících lepší adhezi vrchní vrstvy fasády.
5. Po dodání nových a vybourání stávajích výplní otvorů bylo při montáži zjištěno, že původní provedení osazovacích rámů oken z ocelových válcovaných U nosičů je velmi problémové. Problémy nastaly zejména s rozměrovou růzností jednotlivých rámů a jejich tvarových odchylek. Z tohoto důvodu není možné zajistit provedení spar mezi oknem a osazovacím rámem v požadované estetické ani funkční kvalitě. Zejména boční spáry ve styku ostění a rámu okna vykazují rozdílnou šířku. Jako řešení bylo navrženo provedení krycích lišt v interiéru i exteriéru po celé délce spár. V horní části budou spáry vyplněny tmelením.
6. Jelikož jako nejvhodnější materiál pro nové parapety výplní otvorů na jižní a severní straně budovy byl stanoven LINDAB (viz. odst. č. 2), je nutné, zejména pro zajištění jednotnosti provedení a barevnosti klempířských prvků celé budovy, nahradit původně navržené parapety na východní a západní straně budovy a svody dešťové vody z materiálu FeZn materiálem LINDAB.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 244 995 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: SZ Týniště nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky