Veřejná zakázka: Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 220315

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001977
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4607
Systémové číslo: P15V00004602
Evidenční číslo zadavatele: 930/2014/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 486039
Počátek běhu lhůt: 29.03.2014
Nabídku podat do: 04.04.2014 09:30
Otevírání obálek: 04.04.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 220315
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se cca o 20 tis. obalovaných sazenic. Předpokládané navýšení ceny je cca z 5 Kč/ks na 9 Kč/ks. Součástí dodatku budou i méněpráce v rozsahu cca 100000 tis.Kč.Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&itemId=3245, část 91, SÚJ Nepomuk; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 170 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky