Veřejná zakázka: Holomňa, Drslavice, km 0,550-1,350, PŠ 2010

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001169
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 461
Systémové číslo: P15V00000461
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 216641
Počátek běhu lhůt: 16.06.2012
Nabídku podat do: 16.07.2012 08:00
Otevírání obálek: 16.07.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Holomňa, Drslavice, km 0,550-1,350, PŠ 2010
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o odstranění povodňových škod (investice) – sanace břehových nátrží, stabilizace koryta toku podélným opevněním a příčnými objekty.

Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Holomňa, Drslavice, km 0,550-1,350, PŠ 2010“, zpracované firmou Ageris, s.r.o., odpovědný projektant Ing. Jaroslav Gric, ČKAIT 1004065, a podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení stavby, které bylo vydáno Městským úřadem Uherský Brod, Odborem životního prostředí a zemědělství, pod č. j.: OŽP/32386/11-3/Va ze dne 5. 3. 2012 a v rozhodnutí o umístění stavby, které bylo vydáno Městským úřadem Uherský Brod, Odborem stavební úřad, pod č. j.: OSUUP/1791/11/Voz ze dne 12.10.2011, dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 157 647 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky