Veřejná zakázka: Oprava výtluků na LC LS Buchlovice obalovaným kamenivem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002045
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4613
Systémové číslo: P15V00004608
Evidenční číslo zadavatele: S915/2014/089
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2014
Nabídku podat do: 05.08.2014 09:00
Otevírání obálek: 05.08.2014 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava výtluků na LC LS Buchlovice obalovaným kamenivem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava výtluků, prohlubní a jiných podobných lokálních poruch vozovek lesních cest.
Místo plnění: k.ú. Lískovec, k.ú. Břestek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 382 092 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p.,KŘ Zlín, Březnická 5659,760 01 Zlín - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky