Veřejná zakázka: LC Bedřichovská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002093
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4618
Systémové číslo: P15V00004613
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/151
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.04.2014
Nabídku podat do: 17.04.2014 08:00
Otevírání obálek: 17.04.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bedřichovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Délka lesní cesty = 1,029 km, třída 1L 4,5/30 (3,50 + 2 x 0,50 zpevněné krajnice).
Zemní práce: odstranění rozbředlého a nepropustného materiálu, náplavy, prvořadé provedení podélného odvodnění v úseku zmokřelé údolní nivy, zřízení příčného odvodnění ze štěrkových per, navezení a zaválcování odvalu z lomu fr. 0 - 400 mm, srovnání pláně. Nutnost řádného zhutnění pláně! Bude provedena zkouška hutnění pláně a konstrukcí.
Konstrukce vozovky: vibrovaný štěrk fr. 0 - 22 mm, štěrkodrť fr. 0 - 63 mm, štěrkodrť fr. 0 - 125 mm, (tloušťky viz PD), ve 2. úseku 0,350 - 0,585 km geotextilie. V trase lesní cesty je 8 hospodářských sjezdů (3 nezatrubněny), skládka vpravo v km 0,638 - 0,673, příčné propustky DN800 v km 0,377 a v km 0,563.
Místo plnění: K.ú. Závist u Rybníku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 967 203 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Plzeň,Sukova 40,30100 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky