Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC k Šukačce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002137
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4625
Systémové číslo: P15V00004620
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/154
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.04.2014
Nabídku podat do: 18.04.2014 08:00
Otevírání obálek: 18.04.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC k Šukačce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování podkladní vrstvy komunikace z drceného kameniva se zhutněním v celé délce komunikace včetně štěrkového krytu se zhutněním, v části cesty je navržen kryt penetrační z důvodu velkého sklonu. Dále je nutné vybudovat zatím naprosto chybějící odvodnění celé cesty a to ocelovými a zemními svodnicemi, příkopy a kamennými trativody.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 843 249 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., KŘ Plzeň, Sukova 40, Plzeň 30100 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky