Veřejná zakázka: Opravy LC v CHKO Český kras

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002166
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4627
Systémové číslo: P15V00004622
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/098
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.04.2014
Nabídku podat do: 17.04.2014 10:00
Otevírání obálek: 17.04.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC v CHKO Český kras
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu a opravy lesních cest ve dvou lokalitách v k.ú.Mořinka a k.ú.Liteň v celkové délce poškozených úseků cca 2 300m v CHKO Český kras místním vápencovým kamenivem ze sousedícího lomu . Přístupy na staveniště jsou po nezpevněných polních cestách sjízdných pouze za dlouhodobě suchého počasí.

LC Políčko – částečná oprava stávající lesní cesty souvisle v úseku délky 600m vč. sanace podmáčených míst v dolících se zřízením příčných trativodů . Budou strženy vyvýšené krajnice, pomístně vyřezány náletové dřeviny z krajů cesty, opraven podklad cesty hrubou štěrkodrtí v tl.200mm se zakalením povrchu jemnou štěrkodrtí s vytvořením jednostranného sklonu vozovky 3% a odvedením srážkové vody rýhami do lesa.
LC Lichtlanská – částečná oprava stávající lesní cesty ( tři úseky v délce cca 1670m) vč.sanace podmáčených míst v dolících se zřízením příčných trativodů . Budou strženy vyvýšené krajnice, pomístně proveden výřez krajnic, opraven podklad cesty hrubou štěrkodrtí se zakalením povrchu jemnou štěrkodrtí s vytvořením jednostranného sklonu vozovky 3% a odvedením srážkové vody rýhami do lesa
Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 955 617 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p.,KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna,

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky