Veřejná zakázka: Vícepráce: Oprava a rekonstrukce LC Válovická

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002206
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4629
Systémové číslo: P15V00004624
Evidenční číslo zadavatele: S937/2014/069
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.04.2014
Nabídku podat do: 23.04.2014 11:00
Otevírání obálek: 23.04.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce: Oprava a rekonstrukce LC Válovická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a rekonstrukce LC Válovická - vícepráce nad 20 % ceny zakázky:
Z důvodu špatného podloží (zemní pláně) jsou navrženy projektantem vícepráce viz. PD – Dodatek č. 1.
Na základě ZŘ č. S937/2013/044 Oprava a rekonstrukce LC Válovická byly v r. 2013 vysoutěženy stavební práce na výše uvedené lesní cestě. Stavební práce dle předmětu ZŘ již započaly, avšak v jejich průběhu se ukázalo, že podloží dané lesní cesty není dostatečně stabilní. Proto bylo na základě rozhodnutí zúčastněných stran přistoupeno k vytvoření dodatku k projektové dokumentaci řešícího vícepráce z důvodu neúnosného podloží lesní cesty. Předmětem tohoto ZŘ č. S937/2014/069 jsou tedy pouze výše uvedené vícepráce specifikované Dodatkem č. 1 k PD.
Termíny nástupu na jednotlivé vícepráce určí objednatel po výběru dodavatele pro akci č. S937/2014/069 Vícepráce: Oprava a rekonstrukce LC Válovická v harmonogramu prací, jelikož budou kombinovány s již nasmlouvanými pracemi v ZŘ Oprava a rekonstrukce LC Válovická č. S937/2013/044. Práce budou muset být prováděny v koordinaci s již vybraným zhotovitelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 703 946 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Hradec Králové, Za Drahou 191, 517 21, Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky