Veřejná zakázka: Projektová dokumentace pro Zajištění péče o předměty ochrany EVL a PP Boušovka - opatření k podpoře druhů.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001176
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 463
Systémové číslo: P15V00000463
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.05.2012
Nabídku podat do: 21.05.2012 08:30
Otevírání obálek: 21.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace pro Zajištění péče o předměty ochrany EVL a PP Boušovka - opatření k podpoře druhů.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vyhotovení projektové dokumentace a zajištění všech vyjádření dotčených orgánů v návaznosti na směrnici MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí a Přílohy č.1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 120 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky