Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Žlutá cesta

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002329
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4645
Systémové číslo: P15V00004640
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.05.2014
Nabídku podat do: 27.05.2014 07:00
Otevírání obálek: 27.05.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Žlutá cesta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Úsek cesty odvozní bude rozšířen, odvodněn a povrch bude opatřen provozním zpevněním z drceného kameniva.
Všechna připojení bočních cest a sjezdů do porostů budou upravena a povrch připojení bude zpevněn vrstvou drceného kameniva (po doplnění podkladu z hrubého drceného kameniva).
Na cestě budou osazeny trubní propustky z ocelových trub s čely z lomového kamene a na několika místech i příčné svodnice.
Na konci úseku cesty odvozní bude zřízena otočka pro vozidla tvaru T a na konci úseku cesty přibližovací otočka pro dopravní mechanizmy.
Celková délka rek. LC činí 1,885 km.Doplňující informace ke zveřejnění:
Dne 25.3.2015 bylo ze strany objednatele odstoupeno od smlouvy o dílo č. 024/2014/919 Rekonstrukce LC Žlutá cesta dle smluvních ujednání.

Místo plnění: LS Svitavy, R02 Nová Ves, k.ú. Opatov v Čechách, Helvíkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 280 690 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky