Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Nenkůvky - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002340
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4649
Systémové číslo: P15V00004644
Evidenční číslo zadavatele: S916/2014/054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 485767
Počátek běhu lhůt: 03.04.2014
Nabídku podat do: 02.04.2014 08:00
Otevírání obálek: 02.04.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Nenkůvky - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se zejména o práce na zpevnění zemní pláně ŠD 63-125mm v tl.20cm v místě jejího propadu, vyzdění nových čel propustků a opraveno uložení betonových rour na propustcích, u nichž byly v průběhu stavby obnaženy rozsedlé roury, vybudování nového propustku kvůli převedení vody před skládkou dřeva, a odvodnění paty zářezového svahu, v místě objeveného prameniště, jednoduchými dreny a zabezpečení paty svahu rovnaninou.
Místo plnění: k.ů. Lovčice, Mouchnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 314 294 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky