Veřejná zakázka: Poskytování služeb elektronických komunikací (vícepráce)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002343
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4650
Systémové číslo: P15V00004645
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/052
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492830
Počátek běhu lhůt: 21.05.2014
Nabídku podat do: 10.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 10.07.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb elektronických komunikací (vícepráce)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vícepráce ke smlouvě se stávajícím stávajícím poskytovatelem telekomunikačních služeb (Telefónica Czech Republic, a.s.).Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/verejne-zakazky-na-dodavky-a-sluzby/Stranky/default.aspx?dd=0&sort=ExternalId&dir=asc&page_gCommission=22&itemId=3462; přičemž výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele VZ jsou zveřejněny souhrnně u původního zadávacího řízení.

Místo plnění: LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 887 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky