Veřejná zakázka: Ztracený potok v km 0,000-3,000-nánosy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002447
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4662
Systémové číslo: P15V00004657
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.04.2014
Nabídku podat do: 07.05.2014 09:00
Otevírání obálek: 07.05.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ztracený potok v km 0,000-3,000-nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce neinvestičního charakteru, týkající se úprav vodních toků a spočívající v odstranění sedimentů z koryta vodního toku: Ztracený potok. Jedná se o úsek v intravilánu obce Vápenná, v ř. km 0,000-3,000.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace: „Ztracený potok-nánosy km 0,000-3,000“, zpracované společností Lesprojekt Krnov, spol. s r. o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

K udržovacím pracím na Ztraceném potoce bylo MěÚ Jeseník, OŽP, vydáno souhlasné sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j.: MJ/31650/2013/2/OŽP/Ši, ze dne 12. 08. 2013.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 751 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 751 202 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky