Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC Světecká alej

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002607
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4676
Systémové číslo: P15V00004671
Evidenční číslo zadavatele: S932/2014/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.04.2014
Nabídku podat do: 12.05.2014 10:00
Otevírání obálek: 12.05.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC Světecká alej
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• třída a kategorie lesní cesty 2L 3,5/15
• konstrukce vozovky - kalená cesta
• délka opravovaného úseku .- 480m
• přibližná nadmořská výška 711m.n.m.
• současný stav lesní cesty - vyjeté koleje, nános na krajnicích, nevyhovující podélné a příčné odvodnění cesty
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů - majetku LČR
• statut využívání krajiny - CHKO není
• technické řešení - odstranění nánosu na krajnicích, vyčištění příkopů, vyspravení výtluků DK 63/125, vyčištění dvou stávajících propustků, oprava konstrukční vrstvy DK 32/63 vč.zakalení, vybudování nového propustku z trub plastových DN 400 vč čel, vtoku a výtoku z LK do betonu, úprava 2HS v provedením shodným s LC a 2HS vč. zatrubnění z trub plastových DN 300 bez čel. Provedení zpevnění napojení LC na státní silnici z asfaltové směsi ACP 16+ a osazením dvou směrových sloupků a SDZ "Zákaz vjezdu"

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 666 611 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajské ředitelství K.Vary, Krušnohorská 7

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky