Veřejná zakázka: Asanace linek a opravy meliorační sítě

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002619
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4677
Systémové číslo: P15V00004672
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/162
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.05.2014
Nabídku podat do: 09.06.2014 08:00
Otevírání obálek: 09.06.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Asanace linek a opravy meliorační sítě
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V celém objektu budou opraveny meliorační sítě a asanovány přibližovací linky dle dokumentace kolovým bagrem nebo kráčejícím bagrem. Závoz linek kamenivem frakce 32-63, lomový kámen (bude upřesněno revírníkem) a závoz melioračních propustků kamenivem frakce 8-16. Budování příjezdů a propojení melioračních propustků z tub. polyet. rýhované DN 400 délky 6 m a 8 m. Profil meliorační stoky je lichoběžníkový pro Menzi-Muck rozměru 80-100, výška 50-70 a základny 30 cm, kol. bagr rozměru 60-80, výšky 50-70 a základny 30 cm.
Práce v terénu zadává revírník příslušného revíru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 947 118 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků