Veřejná zakázka: Oprava chodníku - chata Stará Obora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002634
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4678
Systémové číslo: P15V00004673
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/165
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.05.2014
Nabídku podat do: 19.05.2014 08:00
Otevírání obálek: 19.05.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku - chata Stará Obora
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava spočívá z opravy chodníku, položení zatravňovacích pásů a svedení povrchové vody do kanalizace. Ostatní viz. položkový rozpočet

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 537 331 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 37136 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky