Veřejná zakázka: Geodetické práce a majetkoprávní vypořádání pro ST OP Dyje

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002638
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4679
Systémové číslo: P15V00004674
Evidenční číslo zadavatele: 952/2014/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.05.2014

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geodetické práce a majetkoprávní vypořádání pro ST OP Dyje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytování služeb odborně způsobilou osobou k výkonu zeměměřičských činností, dodávka GP na rozdělení pozemků, včetně písemného souhlasu vlastníků s dělením pozemků, dále dodávka GP pro vyznačení věcného břemene (služebnosti).
Dále smluvní zajištění práv k pozemkům pod vodohospodářskými stavbami nebo na nichž se nachází koryta vodních toků. Jedná se o sepsání smlouvy a provedení úkonů souvisejících s uzavřením kupní smlouvy, zajištění vypracování znaleckých posudků, vklad smlouvy do KN.
Místo plnění: ST OP Dyje

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., ST OP Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků