Veřejná zakázka: Oprava 3 LC na Lesní správě Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001183
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 468
Systémové číslo: P15V00000468
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.05.2012
Nabídku podat do: 23.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 23.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 3 LC na Lesní správě Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu tří lesních cest s živičným povrchem hrazenou z vlastních zdrojů zadavatele. Oprava bude provedena rozrytím stávajícího kameniva s živičným povrchem,doplnění drceným kamenivem se zástřikem asfaltem a 2 nátěry se zadrcením.. Lesní cesta /LC/Rohrbach v délce 1100 m a šířce 3,5 m,LC Mezník v délce 1150 m a š.3,5 m a LC Na překrytí v délce 1000 m a š. 3,5 m. Práce budou oceněny a provedeny dle zpracovaného výkazu výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 644 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky