Veřejná zakázka: Výstavba prodloužení lesní cesty Signálka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002692
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4684
Systémové číslo: P15V00004679
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/176
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.05.2014
Nabídku podat do: 20.05.2014 08:00
Otevírání obálek: 20.05.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba prodloužení lesní cesty Signálka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se vybudování LC krytem s asfaltovou penetrací a konstrukcí vozovky v tl. 400 mm. Dále bude vybudováno odvodnění povrchu vozovky příčnými rigoly, ocelovými svodnicemi, zpevněnými nájezdy na přibližovací linky. Zároveň se předpokládá nutnost vybudování podélného odvodnění pomocí příkopu, zachycená voda bude na vhodných místech převedena pod tělesem cesty pomocí trubních propustků.
LC prochází 1. zónou CHKO Šumava a PP Královský hvozd, a proto bude kladen zvýšený důraz na stavební úpravy v daném úseku.

Technické řešení - viz ČSN 736108 LDS

Doplňující informace ke zveřejnění:
08.12.2014                                                                                                                                                                                                                                                VZ byla ukončena pro neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele.                                                                                         

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 751 018 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p.,KŘ Plzeň,Sukova 40,Plzeň 30100 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky