Veřejná zakázka: Stavební akce Suché Studánky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002694
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4686
Systémové číslo: P15V00004681
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/178
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2014
Nabídku podat do: 20.05.2014 08:00
Otevírání obálek: 20.05.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební akce Suché Studánky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zemní úpravy, zpevnění kamenivem, zakalení štěrkodrtí.
- zpevnění napojení na odvozní linky a svážnice v dl. 5,0 m
- v úseku ve stoupání je kryt komunikace navržen rozjezdovou plochou s živičným povrchem
- vybudování skládek dřeva
- vybudování chybějícího odvodňovacího systému

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 851 747 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p. KŘ Plzeň,Sukova 40, Plzeň 30100 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky