Veřejná zakázka: Stezky pro cykloturistiku, TDS

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002751
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4691
Systémové číslo: P15V00004686
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/167
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.05.2014
Nabídku podat do: 16.05.2014 08:30
Otevírání obálek: 16.05.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stezky pro cykloturistiku, TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci požadovaných prací bude vykonáván technický dozor stavebníka na stavbě: Stezky pro cykloturistiku.
Místo plnění: Stezky pro cykloturistiku, obec Černá Voda, Kobylá nad Vidnávkou, Vidnava, Stará Červená Voda, k.ú. Kobylá nad Vidnávkou, Vidnava, Dolní Červená Voda, Černá Voda

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky