Veřejná zakázka: Opěrná zeď Nové dvory

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002794
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4697
Systémové číslo: P15V00004692
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/213
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.07.2014
Nabídku podat do: 18.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 18.07.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opěrná zeď Nové dvory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Před započetím všech prací zde musí být proveden v toku odlov zvláště chráněných živočichů a potom instalovány min. 2 norné stěny. Stávající rozborcená opěrná stěna se rozebere. Vodoteč se bude muset odklonit na levou stranu břehu tak, aby zde bylo možno vyhloubit a zabetonovat základovou spáru. Opěrná stěna bude vyzděna z lomového kamene nadivoko. Horní hrana stěny musí být ukončena min. 10 cm pod výškou krajnice dané LC.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 986 257 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní čp.2811,3.patro,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky