Veřejná zakázka: Oprava penetračních makadamů LS Český Rudolec- 1

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002843
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4703
Systémové číslo: P15V00004698
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/184
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.05.2014
Nabídku podat do: 02.06.2014 08:00
Otevírání obálek: 02.06.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetračních makadamů LS Český Rudolec- 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
„LC Olšanská“ IČ: 201 046 v délce 5,085km, průměrná šířka 3,3m.
oprava proběhne vyčištěním příkopů, stržením drnu z krajnic, odstraněním nánosu z povrchu, doplněním drobného kameniva do výtluků a vyjetých kolejí s prolitím podkladu asfaltem v množství 3kg/m2. Na celé LC bude proveden nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 (posypový materiál – 8-16) a1,5 kg/m2 (posypový materiál – 8-11)

„LC Verpánová seč “ IČ: 217 164 v délce 3,405km, průměrná šířka 3,3m.
oprava proběhne vyčištěním příkopů, stržením drnu z krajnic, odstraněním nánosu z povrchu, doplněním drobného kameniva do výtluků a vyjetých kolejí s prolitím podkladu asfaltem v množství 3kg/m2. Na celé LC bude proveden nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 (posypový materiál – 8-16) a1,5 kg/m2 (posypový materiál – 8-11)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 474 963 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 37136 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky