Veřejná zakázka: Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Liberec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002903
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 4706
Systémové číslo: P15V00004701
Evidenční číslo zadavatele: 936/2014/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.05.2014

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Liberec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem dílčích zakázek bude likvidace "černých" skládek vzniklých na území spravovaném státním podnikem LČR, Krajským ředitelstvím Liberec, Lesními správami Česká Lípa, Ještěd, Jablonec nad Nisou, Frýdlant v Čechách.
Místo plnění: KŘ Liberec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., KŘ Liberec, Sokolská 1383, 460 01 Liberec 1

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy