Veřejná zakázka: LC Horní Kuchyňská - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00002959
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4709
Systémové číslo: P15V00004704
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/188
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.07.2014
Nabídku podat do: 05.08.2014 12:00
Otevírání obálek: 05.08.2014 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Horní Kuchyňská - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC kategorie 3L, délka 1, 170 km, k.ú. Benšov u Boskovic, nadm. výška cca 670 m n.m.
Současný stav: nedostatečné zpevnění, podmáčené úseky, neupravený přejezd přes vodní tok, není vyřešené příčné ani podélné odvodnění.
Návrh řešení: zesílení pokladních vrstev lesní cesty, vybudování příčného a podélného odvodnění, zřízení panelového přejezdu přes vodní tok.
Místo plnění: Revír Buková, LC Horní kuchyňská.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 452 356 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky