Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Pás Mýtina a osmičkové na Lesní správě Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001190
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 472
Systémové číslo: P15V00000472
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/017
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.05.2012
Nabídku podat do: 23.05.2012 10:00
Otevírání obálek: 23.05.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Pás Mýtina a osmičkové na Lesní správě Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci odvozních lesní cest /LC/ s živičným povrchem /LC Pás Mýtina v délce 950 m a š. 3,5m rozrytím živičného povrchu,doplněním penetračním makadamem včetně 2 nátěru s podrcením a zřízení 2 ks betonových čel s dlažbou u vtoku a výtoku, u LC Osmičkové doplněn penetračním makadamem se 2 nátěry s podrcením v délce 650 m a šířce 3,5 m a doplnění štěrkem se zakalením v délce 500 m a š.3,5 m hrazenou z vlastních zdrojů zadavatele. Práce budou oceněny a provedeny dle zpracovaného výkazu výměr

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 604 325 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky