Veřejná zakázka: Oprava přibližovacích linek na LS Třeboň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003133
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4723
Systémové číslo: P15V00004718
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/198
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 494768
Počátek běhu lhůt: 31.05.2014
Nabídku podat do: 17.06.2014 10:00
Otevírání obálek: 17.06.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava přibližovacích linek na LS Třeboň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyvážecí linky sloužící k vyvezení vytěženého dřevního materiálu. Nově navržené skladby budou upřesněny před zahájením prací. Skladba je uvažována tak, že na upravený podklad s provedením lokálních odkopávek zvodnělých vrstev dojde k vysypání (makadamem frakce 63/128) a urovnání podkladu s následným zhutněním. Linka bude urovnána do roviny s tím, že bude po jejím lemu provedena odtoková drážka, která zajistí odtok povrchových vod. Odhadovaný objem vsypů je 25% z celkové plochy linky o průměrné mocnosti vrstvy 300mm. V místech, kde je zjevně suchy podklad nebude prováděna odkopávka zvodnělých ploch, ale pouze plošné urovnání pláně a následný štěrkový podklad z kameniva vrstvy 100-200mm s utažením vibrační technikou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 885 314 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky