Veřejná zakázka: LC V Kulisách

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003134
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4724
Systémové číslo: P15V00004719
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/199
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.05.2014
Nabídku podat do: 02.06.2014 08:00
Otevírání obálek: 02.06.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC V Kulisách
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta V Kulisách začíná úpravou rozjezdu s lesní cestou Jelení a končí úpravou rozjezdu s lesní cestou Slunečná.
Povrch lesní cesty je z penetračního makadamu, značně opotřebovaný s výtluky. Šířka vozovky je cca 3,- m.
V minulých letech byla provedena výsprava porušených úseků obalovaným kamenivem a od km 1,257 do km 1,817 - KÚ byl položen nový kryt.

Bude provedeno vyrovnání příčného profilu obalovaným kamenivem, položen nový kryt z asfaltového betonu a upraveny hospodářské sjezdy.

Součástí stavby je doplnění a výměna nevyhovujících hospodářských sjezdů, úprava krajnic a odstranění křoví v příkopech.

Délka úpravy je 1 817,- m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 813 499 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 37136 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky