Veřejná zakázka: LC Buková

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003135
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4725
Systémové číslo: P15V00004720
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/200
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.05.2014
Nabídku podat do: 02.06.2014 08:00
Otevírání obálek: 02.06.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Buková
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Upravovaná lesní cesta začíná rozjezdem s lesní cestou Stará Pohorská a končí rozjezdem s lesní cestou Zelená. Cesta je se štěrkovým povrchem s nánosem na krajnicích, který zabraňuje odtoku povrchových vod z vozovky. Šířka vozovky cca 3,- m.

Na stávající cestě bude provedeno vyrovnání příčného profilu drceným kamenivem, rozšíření nevyhovujícího oblouku, zřízení nových skládek, vyčištění odvodňovacích příkopů, úprava a doplnění hospodářských sjezdů a položen nový kryt z penetračního makadamu se dvěma uzavíracími nátěry.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 789 686 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 37136 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky