Veřejná zakázka: LC Rudná - úsek 2L

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003162
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4726
Systémové číslo: P15V00004721
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/255
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.06.2014
Nabídku podat do: 16.06.2014 09:00
Otevírání obálek: 16.06.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Rudná - úsek 2L
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění křovin a větví po celé délce, odstranění ruderálního porostu na krajnicích včetně nánosů, po řádném upravení bude navezeno kamenivo 63/125 mm (cca 20 cm) do největších poruch, na něj se rozprostře 0 – 32 mm (tl. cca 10 cm), dále bude následovat posyp krytu kamenivem 4/8 mm (35 kg/m2). Dále bude provedeno zpevnění skládky kamenive 62 - 125 mm a obnovení hospodářského přejezdu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 209 754 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky