Veřejná zakázka: LC Sepetný-Ostrá-Malchor (LS112) - Vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003314
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4745
Systémové číslo: P15V00004740
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/274
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 489515
Počátek běhu lhůt: 24.05.2014
Nabídku podat do: 23.05.2014 09:00
Otevírání obálek: 23.05.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Sepetný-Ostrá-Malchor (LS112) - Vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č. 2 k platné smlouvě o dílo na stejnojmennou akci, tj. "LC Sepetný-Ostrá-Malchor (LS112) - Vícepráce - JŘBU":
- Zřízení 2ks propustů z ocelových rour DN 800 a 900mm. Propustky budou zřízeny včetně betonových jímek a čel. Na výtoku bude příkop zpevněn kamenným záhozem. Stávající propustky z betonových rour byly objeveny během provádění stavby. Betonové roury byly propadlé a neplnily svou funkci. Vtokové jímky byly zarostlé zeminou.
-- Čištění příkopů v délce 250 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 203 640 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní čp.2811,3.patro,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky