Veřejná zakázka: Výstavba LC Smutný kout

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003323
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4748
Systémové číslo: P15V00004743
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/156
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 499105
Počátek běhu lhůt: 25.06.2014
Nabídku podat do: 15.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 15.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC Smutný kout
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba LC Smutný kout je rozdělena na SO 01 dl. 952,5 m a SO 02 dl. 552,2 m. Jedná se o kategorii LC 2L - 4,0/30 s krytem z vibrovaného štěrku. Konstrukce vozovky se na SO 01 skládá z následujících vrstev: VŠ 150 mm, ŠD 32/63 150 mm (80 Mpa) a ŠD 32/63 250 mm (50 Mpa) a netříděný lomový kámen do 80 kg tl. 300 – 1200 mm. Toto platí pro staničení: 0,000 – 0,120 a 0,450 – 0,560. VŠ 150 mm; ŠD 32/63 150 mm, MZ 250 mm. Toto platí pro staničení 0,208 - 0,350. Ve zbytku úseku se nachází konstrukce z VŠ 150 mm, ŠD 32/63 150 mm (80 Mpa), ŠD 32/63 250 mm (50 Mpa), např. Combigrid 40/40Q1 151 GRK 3C . SO 02: 0,110 - 0,309: VŠ 150 mm, ŠD 32/63 150 mm (80 Mpa), ŠD 32/63 250 mm (50 Mpa), např. Combigrid 40/40Q1 151 GRK 3C. Ve zbytku úseku SO 02 se nachází VŠ 150 mm; ŠD 32/63 150 mm, MZ 250 mm. Na LC budou zřízeny trojúhelníkové příkopy (1220 m), příčné a podélné trubní propustky (16 ks), skládky vytěženého dřeva sjezdy do porostů (19 ks) a příčné ocelové svodnice vody dl. 6 m (8 ks).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 902 807 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků