Veřejná zakázka: Výstavba altánu u pevnosti Bouda

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003325
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4749
Systémové číslo: P15V00004744
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/157
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.07.2014
Nabídku podat do: 14.07.2014 08:00
Otevírání obálek: 14.07.2014 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba altánu u pevnosti Bouda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba dřevěného altánu u pevnosti Bouda. Stavba bude provedena formou vázaného krovu. Půdorysné rozměry altánu jsou 8 x 4,5 m a jeho vstupní části 2,8 x 1,5 m, výška altánu bude 4,95 m. Altán bude založen na základových betonových patkách z betonu B15 o rozměrech 500x500x950 mm a do betonu budou instalovány nosné žárově zinkované plechy 8x140x850 mm. Podlaha altánu bude tvořena zhutněnou vrstvou ŠD tl. 200 mm, podkladní betonovou mazaninou B15 tl. 150mm, izolací proti vodě 1x penetral 0,2kg/m2 a 1x glastek 40 special, betonovou bazaninou B20 s ocel. sítí 150x150x6 mm tl. 100mm a kamenou dlažbou z ruly tl. 30 mm. Ve spodní části altánu bude v šesti polích provedeno zábradlí z hoblovaných latí 30x50mm. Pod střešní krytinou bude provedeno palubkové bednění tl. 24 mm a izloační podložka tiros nebo lepenka V 13. Jako střešní krytina bude použit bonnský šindel. Součásti stavby je také vybavení altánu lavicemi (9 ks), stoly (4 ks) z dubového dřeva,stojanu na kola z měkkého dřeva a výstavba přístřešku pro chem. WC.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 444 377 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky