Veřejná zakázka: Výstavba LC Řivňák

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003367
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4755
Systémové číslo: P15V00004750
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/158
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 499283
Počátek běhu lhůt: 25.06.2014
Nabídku podat do: 10.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 10.07.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC Řivňák
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba LC Řivňák je rozdělena na SO 01 dl. 1250,1 m; SO 02 dl. 145,8 m; SO 03 dl. 447,4 m a SO 04 dl. 231,4 m. Jedná se o kategorii 2L - 4,0/30 s krytem z vibrovaného štěrku. Konstrukce vozovky se skládá z následujících vrstev: VŠ 150 mm, ŠD 32/63 150 (80 Mpa) mm a ŠD 32/63 250 mm (50 Mpa). Toto platí pro SO 01 ve staničení 0,000 - 0,190. VŠ 150 mm; ŠD 32/63 150 mm, MZ stabilizovaná vápnem 14,7 kg /m2 250 mm - SO 01, staničení: 0,190 - 0,400; 0,490 - 0,870. VŠ 150 mm, ŠD 32/63 150 (80 Mpa) mm a ŠD 32/63 250 mm (50 Mpa), netříděný lomový kámen zrna do 80 kg, tl. 450 mm, odtěžení organických vrstev 300 - 600 mm . Toto platí pro SO 01 ve staničení 0,400 - 0,490; 0,870 - 1 250. SO 02 0,000 - 0,145 8: VŠ 150 mm, ŠD 32/63 150 mm, MZ 250 mm. SO 03: VŠ 150 mm, ŠD 32/63 150 (80 Mpa) mm a ŠD 32/63 250 mm (50 Mpa). Toto platí pro SO 03 ve staničení 0,000 - 0,130. VŠ 150 mm, ŠD 32/63 150 mm a MZ zlepšená vápnem 14,7 kg/m2 250 mm. Toto platí pro SO 03 ve staničení 0,130 - 0,447. SO 04: VŠ 150 mm, ŠD 32/63 150 mm, MZ zlepšená vápnem 14,7 kg/m2 250 mm. Na LC budou zřízeny trojúhelníkové příkopy (1730 m), příčné a podélné trubní propustky (16 ks), skládky vytěženého dřeva sjezdy do porostů (28 ks) a příčné ocelové svodnice vody dl. 6 m (20 ks).
Místo plnění: k.ú. Pustá Kamenice a Svratouch, okres Svitavy, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 325 423 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ředitelství LČR s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky