Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC na revíru Kumburk – vícepráce – JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003468
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4763
Systémové číslo: P15V00004758
Evidenční číslo zadavatele: S937/2014/108
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 489513
Počátek běhu lhůt: 03.06.2014
Nabídku podat do: 02.06.2014 08:00
Otevírání obálek: 02.06.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC na revíru Kumburk – vícepráce – JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Do Potůček vícepráce:
Sanace utržené krajnice v km 0,492 až 0,522: odkopávky v hor. tř. 4: 0,70 m x 1,50 m x 30,0 m, uložení sypaniny do násypů nehutněných, doplnění podkladu vozovky tříděným LK do 80 kg (např. frakce 125/300): 0,50 m x 1,50 m x 30,0 m a na to vrstvu z HDK 63/125 tl. 250 mm: 1,50 m x 30,0 m
Sanace podmáčeného úseku cesty v km 0,730 až 0,810: odstranění pařezů prům. do 30 cm 1 ks, prům. do 50 cm 4 ks + vodorovná doprava pařezu do 1 km, hloubení podélného odvodňovacího příkopu v km 0,765 až 0,805 viz PŘ: odkopávky v hor. tř. 4: 1,38 x 40,0, uložení sypaniny do násypu nehutněných: 1,38 x 40,0, svahování zářezů v hor. tř. 4: 4,25 x 40,0. Navýšení podkladu vozovky v km 0,730 až 0,810 HDK 63/125 tl. 300 mm: 4,10 x 80,0
LC Ke cvičáku - vícepráce:
Znovu odstranění krajnice v úseku 0,518 až 0,921 viz PŘ a tabulka: odkopávky v hor. tř. 4: 14,26 m3 , uložení sypaniny do násypů nehutněných: 14,26 m3
LC Tužínská - vícepráce:
Skládka 20,0 m x 25,0 m: ÚPH + HDK 63/125 tl. 300 mm + HDK 32/63 tl. 100 mm + odstranění pařezů prům. do 30 cm 4 ks, prům. do 50 cm 5 ks a prům. do 70 cm 2 ks + vodorovná doprava pařezu do 1 km
SV Potůčky - vícepráce:
Osvahování podélného příkopu: odstranění pařezů prům. do 30 cm 16 ks + vodorovná doprava pařezu do 1 km

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 172 920 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Hradec Králové, Za Drahou 191, 517 21, Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky