Veřejná zakázka: Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2015+

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003469
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4764
Systémové číslo: P15V00004759
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/081
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 489313
Počátek běhu lhůt: 08.07.2014
Nabídku podat do: 07.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 07.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2015+
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon komplexních lesnických činností ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích s prodejem dříví "při pni" na 27 smluvních územních jednotkách (SÚJ) rozprostřených na celém území České republiky; lesnické činnosti zahrnují: a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti.Doplňující informace ke zveřejnění:
 

viz Seznam uchazečů - Uvedená nabídková cena zahrnuje pouze cenu za služby nikoli prodejní cenu dříví. Nabídky byly hodnoceny podle salda tj. včetně ceny dříví. Hodnota sald je uvedená v dokumentech „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2015+ - Písemná zpráva zadavatele - profil zadavatele.pdf“ v oddíle Soubory ke stažení.

 

 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 923 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy