Veřejná zakázka: Technický dozor investora - Oprava LS Lanškroun

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003520
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4793
Systémové číslo: P15V00004788
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/166
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.06.2014
Nabídku podat do: 19.06.2014 08:00
Otevírání obálek: 19.06.2014 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor investora - Oprava LS Lanškroun
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení technického dozoru stavebníka při opravě budovy lesní správy a přilehlé hospodářské budovy. Na budově lesní správy bude vyměněna střešní krytina, stávající špaletová okna a vchodové dveře za nová dřevěná, budou upraveny rozvody ÚT a instalovány dva nové plynové kotle, bude provedena sanace části zdiva poškozeného vzlínající zemní vlhkostí, odizolování, odvětrání a oprava poškozených částí vnější omítky včetně nové fasádní povrchové úpravy. Budou vymalovány kanceláře. Na hospodářské budově bude vyměněna střešní krytina, stávající okna, dveře, plechová vrata a bude provedena sanace zdiva poškozeného zemní vlhkostí, odvětrání a odizolování.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky