Veřejná zakázka: Sládkova 2 AB LS Děčín odstavná plocha

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003677
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4822
Systémové číslo: P15V00004817
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/069
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.07.2014
Nabídku podat do: 10.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 10.07.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sládkova 2 AB LS Děčín odstavná plocha
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci zakázky bude provedeno zpevnění povrchu nádvoří administrativní budovy LS Děčín - pokládka zámkové dlažby, tloušťka 80 mm na podsyp z drcenného kameniva na ploše 250m2 včetně odvodňovacích prvků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 605 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky