Veřejná zakázka: LC Jelení doly - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003678
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4823
Systémové číslo: P15V00004818
Evidenční číslo zadavatele: S918/2014/117
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 490665
Počátek běhu lhůt: 31.05.2014
Nabídku podat do: 30.05.2014 08:00
Otevírání obálek: 30.05.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Jelení doly - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce na díle LC Jelení doly, SO LC Nad vlečkou:
Vícepráce: - záměna materiálů při pokládání hospodářských sjezdů
(místo korugovaného potrubí - ocelové roury)
- rozšíření panelového brodu
- rozšíření kamenného záhozu na výtoku z trubních propustů
Místo plnění: k.ú. Bílek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 194 302 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Jihlava, Lidická Kolonie 39, Jihlava, PSČ 586 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky