Veřejná zakázka: LC Visutý

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003697
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4826
Systémové číslo: P15V00004821
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/303
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2014
Nabídku podat do: 07.07.2014 07:30
Otevírání obálek: 07.07.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Visutý
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy LC Visutý,IČ DM 710926 na revíru SL Pražmo hrazené z provozních prostředků OaÚ LDS (udržovací práce) = oprava části poškoze- ného úseku povrchu komunikace v délce 777m a průměrné šířce vč. rozjez- dů 3,50m vyrovnáním prolomených úseků a kolejí živičnou obalovanou smě-sí s následnou opravou povrchu živičnou obalovanou směsí ACO 11 v tl. 6cm se zhutněním a provedí zpevnění krajnice komunikace k zabránění roz-jíždění lesní dopravou asfaltovou recyklovanou směsí v tl. 10cm a šířce 50cm;provedení opravy zpevnění skládky OM podkladem z drceného kame-niva frakce 32-63mm v tl.15cm s posypem krytu drceným kamenivem frakce 16-32mm v množství 30kg/m2 se zhutněním;provedení výměny ocelových konstrukcí zábradlí mostu v km 0,354 vč. provedení základových a povrcho-vých nátěrů ocelových konstrukcí a provedení nových základových a povr-chových nátěrů ocelových konstrukcí zábradlí mostního objektu v km 0,675 dle zpracované PD pro provádění stavby (udržovací práce).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 130 778 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní č.p.2811,738 01 Frýdek-Místek,3.NP podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky