Veřejná zakázka: Slavonický potok v km 0,400-3,300

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003768
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4830
Systémové číslo: P15V00004825
Evidenční číslo zadavatele: S952/2014/057
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497233
Počátek běhu lhůt: 24.06.2014
Nabídku podat do: 09.07.2014 10:00
Otevírání obálek: 09.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Slavonický potok v km 0,400-3,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Stavba je členěna na 4 stavební objekty:
SO-01 (km 1,061-1,600) – odtěžení nánosů, pomístně poškozená dlažba ve dně i ve svahu bude opravena.
SO-02 (km 1,600-2,100) – v km 1,720-1,820 se koryto navrhovanými úpravami rozšíří, pravobřežní zídka se odstraní a nahradí novou. Na levém břehu v km 1,600-1,680 bude vytvořena berma snížením úrovně stávající cesty. Na tuto levou bermu bude navazovat berma na pravém břehu v úseku SO-01.
SO-03 (km 2,100-2,448) – bude provedeno odstranění nánosů a oprava vypadlých kamenů, bude provedeno přespárování zdiva.
SO-04 (km 2,448-3,208) – v km 2,605 na levém břehu bude provedena sanace břehové nátrže rovnaninou z lomového kamene.

Místo plnění: k.ú. Slavonice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 597 094 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky