Veřejná zakázka: LC Kamenná - realizace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003795
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4839
Systémové číslo: P15V00004834
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/226
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.07.2014
Nabídku podat do: 16.07.2014 11:00
Otevírání obálek: 16.07.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Kamenná - realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava vozovky:
Stržení krajnic 1600bm oboustranně.
Čištění příkopů včetně propustí 1500m.
Doplnění kolejí a výtluků 20% plochy fr.0-63, var./0-125/.
Doplnění obrusné vrstvy do 70kg /m2, fr.0-32, včetně úpravy pláně se zhutněním na střechovitý příčný profil 7%.
Opravy objektů:
oprava HS 2x, čel propustí 13x.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 685 372 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Liberec - 4.n.p. Linda Pourová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky