Veřejná zakázka: Opravy LC revírů Mrákavy, Velká Dobrá, Chrustenice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00003796
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4840
Systémové číslo: P15V00004835
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/189
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.06.2014
Nabídku podat do: 26.06.2014 10:00
Otevírání obálek: 26.06.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC revírů Mrákavy, Velká Dobrá, Chrustenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy 9 lesních cest se štěrkovou vozovkou o celkové délce cca 7,5 km.
Od zhotovitele bude požadováno šetrné provádění stavebních prací s ohledem na okolní lesní porosty a výborná organizace práce vzhledem ke ztíženému přístupu k některým z cest (pouze za suchého počasí, velký podélný sklon staveniště).
LC Ve Smečenské rokli, Smečno,-oprava stávající lesní cesty délky 2240m pomístně v místech poškození, tj. v označených úsecích stržení krajnice, sanace podmáčených míst hrubým kamenivem se zakalením štěrkodrtí s urovnáním a zhutněním do jednostranného příčného sklonu 3%

LC Prostřední alej, k.ú.Svárov u Unhoště- oprava stávající lesní cesty v délce 1050m doplněním podkladu kamenivem s úpravou do jednostranného příčného sklonu 3% a zhutněním s úpravou krytu vozovky kamenivem jemnějších frakcí

LC Rymáňská alej, k.ú.Svárov u Unhoště-oprava stávající lesní cesty v délce 235m, odvodnění louží příčnými trativody, sanace louží štěrkem, oprava povrchu

LC K Hýskovu, k.ú.Hýskov,k.ú.Beroun-oprava stávající lesní cesty v délce 480m, sanace hlubokých erozních rýh hrubým kamenivem, úprava povrchu štěrkodrtí do jednostranného příčného sklonu 3% s odvedením vody odtokovými rýhami a trativody do lesa

LC Čertova rokle, k.ú.Chrustenice -oprava stávající lesní cesty délky 670m, odkopávky sesunuté zeminy ze svahu pro obnovu průjezdného profilu, pomístné provozní zpevnění kamenivem, obnova propustku.

LC Havlova rokle, k.ú.Chrustenice- sanace louží na délce 70m kamenivem

LC Bitínská, k.ú. Chrustenice-1.úsek-oprava povrchu na délce 1000m (výřez a stržení krajnic svahovací lžící,, oprava výtluků, doplnění krytu s úpravou do oboustranného příčného sklonu)
2.úsek-oprava stávajííc lesní cesty v délce 550m doplněním podkladu kamenivem s úpravou do jednostranného příčného sklonu 3% a zhutněním s úpravou krytu kamenivem jemnějších frakcí

LC Spojovací, k.ú.Chrustenice-oprava stávající lesní cesty v délce 600 m doplněním kameniva do kolejí a úpravou krytu štěrkodrtí s urovnání a zhutněním do příčného sklonu, oprava propustku

LC U Obrázku, k.ú.Velká Dobrá, -oprava povrchu štěrkodrtí stávající lesní cesty v délce 1030m vč.sanace louží štěrkem a zřízením příčných trativodů o odtokových rýh do lesa

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 541 056 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna,

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky